קורסים

קורסים

ב"ישורון" האקדמיה לאימון והעצמה אישית, מתקיימים קורסים שונים:

פרקטישנר NLP, מאסטר NLP,

קורסים סגורים לחברות ועסקים,

וקורסים מקצועיים שונים.